Mijn diensten

De terreinen waarop Project8 zich richt – innovatie, gebiedsgerichte samenwerking – zijn aanvullend en versterken elkaar inhoudelijk. Enerzijds gaat het om processen van stedelijke vernieuwing en productontwikkeling op het grensvlak van wonen, zorg en welzijn; anderzijds om organisatie- en functieontwikkeling met de daarbij behorende innovatie van primaire (zorg)processen en het werk van
professionals.

Project8 organisatie voor advies, projectontwikkeling, -management en -ondersteuning op het terrein van participatie, innovatie wonen, zorg, welzijn en integrale gebiedsgerichte samenwerking.

Project 8 heeft zich toegelegd op het vervaardigen van videoproducties. Deze videos’s worden vaak gebruikt als een moderne vorm van verslaglegging van bijeenkomsten en evenementen. Het voordeel van de videoproducties, boven het geschreven verslag, is dat daadwerkelijk zichtbaar wordt gemaakt of een bijeenkomst of evenement geslaagd is.

Project 8 organiseert op verzoek (game) events. Deze events zijn zeker niet alleen gericht op jongeren. Ook voor volwassenen en ouderen kan gebruik worden gemaakt van computers en Vertual Reality brillen om de mobiliteit van de groepen te bevorderen.

Virtual Reality
Kunst en cultuur op de Scheveningse Pier
Buddy Buddy
Wederzijdse verhalen, wederzijdse kennis Samen 1 begrip

Tevreden klanten

  • Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf geen klant ben van Marc, hij is een klant van mij. Tussen de eerste opdracht en het moment van schrijven is er een hoop gebeurd wat mij aan het denken heeft gezet. Dit soort mensen, dit soort bedrijven, kom je zelden tegen. De passie waarmee Project 8 gerund wordt is zeldzaam.

    Lennart Schoenmaker Heartfull Media
  • Mooi project en geweldig initiatief. Leuk om te zien dat ouderen weer wat dichter bij de nieuwe generatie komen te staan!

    Sam Your Next